Związek Zawodowy Kierowców Związkowa Alternatywa, działający w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą. Nasi związkowcy domagają się podniesienia wynagrodzeń zasadniczych o 50%. Obecnie ich stawka zasadnicza wynosi zaledwie 17,76 zł i jest niższa od płacy minimalnej.

Pomimo pierwotnych przychylnych deklaracji miasta i władz spółki, kompromisowe propozycje naszych związkowców, by podnieść stawki godzinowe o 25% zostały odrzucone.

Działania protestacyjne kierowców rozpoczęły się już dzisiaj, stąd pojawiły się utrudnienia w ruchu, które w kolejnych dniach będą narastać. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, związek planuje rozpoczęcie akcji strajkowej 21 lipca, czyli w dniu, gdy rusza największa wakacyjna impreza w Kołobrzegu, czyli Sunrise Festival.

Związkowa Alternatywa Kierowców w Kołobrzegu powstała niecałe dwa tygodnie temu i już skupia zdecydowaną większość kierowców pracujących w spółce.