Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej przy wsparciu Związku Zawodowego CELKAS ogłasza akcję: AŻ POLEJE SIĘ KREW.

Akcja będzie polegać na tym, że 2 czerwca bieżącego roku pracownicy skarbówki na masową skalę będą oddawać krew lub osocze. Akcja będzie miała charakter ogólnopolski i obejmie wszystkie placówki Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z prawem pracownik, który oddaje krew lub jej składniki, ma prawo do zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, a także w dniu następnym.