Z oburzeniem przyjęliśmy decyzję Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą po raz kolejny zostanie zaostrzone prawo aborcyjne w Polsce. Już teraz obowiązują niezwykle restrykcyjne przepisy, które ograniczają podstawowe prawa kobiet.

Decyzja podporządkowanego partii rządzącej i wybranego niezgodnie z Konstytucją Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że Polska będzie należeć do krajów o najbardziej restrykcyjnych przepisach na świecie. Decyzja TK sprowadza kobiety do roli inkubatorów i odbiera im podmiotowość. To tryumf katolickiego fundamentalizmu i pogardy dla praw człowieka. Nie godzimy się na te zmiany i zachęcamy naszych członków do aktywnego sprzeciwu wobec barbarzyńskich regulacji, narzuconych przez partię rządzącą. Solidarność naszą bronią!