Z wielkim zaniepokojeniem śledziliśmy pełną nienawiści i uprzedzeń wobec LGBT kampanię Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Homofobiczne treści pojawiają się też od wielu miesięcy w wypowiedziach czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nagonka na osoby nieheteroseksualne jest niestety ważną częścią polityki obozu rządzącego.

Związkowa Alternatywa nie godzi się na żadne formy dyskryminacji. Przypominamy, że równość wszystkich obywateli jest wpisana w Konstytucję RP, a w Kodeksie pracy są przepisy, które zakazują wszelkich form dyskryminacji, w tym ze względu na orientacją seksualną.

Niestety homofobiczna propaganda obecna tak w wypowiedziach polityków partii rządzącej, jak też w mediach publicznych, doprowadziła do wzrostu skali wrogich zachowań wobec LGBT. Obraźliwe wypowiedzi, stereotypy, uprzedzenia, wyzwiska względem nich mają miejsce coraz częściej, co zdarza się również w zakładach pracy.

Nie godzimy się na homofobię w pracy, a walka z dyskryminacją jest jednym z naszych statutowych celów. Dlatego apelujemy do wszystkich osób, które spotkały się z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w miejscu pracy, by zgłaszały do nas takie sytuacje i wstępowały w nasze szeregi. Nie godzimy się, aby jakikolwiek zakład pracy w Polsce był strefą wolną od LGBT! Wszyscy jesteśmy równi!