Nie ma porozumienia w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Pracodawca nie wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom załogi, więc zrzeszony u nas Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług w Elblągu podpisał z pracodawcą protokół rozbieżności i rozpoczął przygotowania do referendum strajkowego.

Na wczorajszych mediacjach strony nie doszły do porozumienia. Pracodawca odrzucił wszystkie postulaty zrzeszonego u nas związku – nie zgodził się ani na wzrost płac wynagrodzeń zasadniczych, ani na wprowadzenie dodatku stażowego. Na dodatek w mediacjach nie brał udziału prezes firmy, choć był na terenie zakładu pracy.

W związku z powyższym nasz związek zaczął przygotowania do referendum strajkowego w EPWiK, które planujemy rozpocząć wkrótce po świętach. Jeśli referendum zakończy się sukcesem, zorganizujemy akcję strajkową.