Liderzy NSZZ Solidarność w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zagrozili nam procesem za rzekome dezawuowanie ich związku. Chodzi o uznanie ich za nieudolnych i nieskutecznych. Pismo Solidarności zdumiewa. Związek chwali się swoimi działaniami, a tymczasem zarobki większości pracowników KRUS oscylują wokół płacy minimalnej. Co więcej, pracownicy KRUS są grupą należącą do najgorzej opłacanych z całego sektora publicznego. Na dodatek NSZZ Solidarność w KRUS błyskawicznie podpisała w tym roku porozumienie z pracodawcą, pomimo dużego niezadowolenia pracowników. W tym kontekście może budzić zdumienie, że związek należący do centrali Piotra Dudy traktuje jako swój atut spotkania z posłami, senatorami i ministrami. Sugerowalibyśmy większą troskę o pracowników niż o wspólne zdjęcia z nominatami partyjnymi.

Związkowa Alternatywa powstała między innymi jako alternatywa wobec nieudolnych, nieskutecznych , splecionych z pracodawcami i upartyjnionych central związkowych takich jak OPZZ i Solidarność. Dotyczy to również KRUS-u, gdzie nasz związek powstał kilka tygodni temu, ale bardzo szybko się rozwija, więc budzi strach wśród pozostałych związków zawodowych i pracodawcy.