Kolejne nasze zwycięstwo i kolejna kompromitacja prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej. Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku przeprowadzonej kontroli przyznała nam rację, że ZUS złamał prawo, zwalniając naszą zakładową liderkę, Ilonę Garczyńską! W związku ze stwierdzeniem popełnienia wykroczenia przez ZUS Inspekcja uruchomiła postępowanie mandatowe!