Nie odpuszczamy! Po naszych skargach do Państwowej Inspekcji Pracy PIP jako oskarżyciel publiczny zgłasza wniosek karny do sądu o ukaranie prezesa Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu, Michała Jaczyńskiego pod zarzutem popełnienia wykroczenia z art. 281,1, pkt. 3 Kodeksu pracy, czyli wypowiedzenia stosunku pracy z rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy! Przypominamy, że chodzi tu o zwolnienie naszego zakładowego lidera, Dariusza Pawelczaka.