Pora na uzupełnienie dochodów do kwoty 1500 zł dla wszystkich osób, które miesięcznie uzyskują niższą kwotę ze wszystkich źródeł. Gdyby zatem ktoś w miesiąc zarobił 700 zł, otrzymałby od państwa kolejne 800 złotych, a gdyby dana osoba straciła wszelkie dochody, otrzymałaby 1500 zł.

(…)

MDG nie jest oczywiście rozwiązaniem wszystkich problemów polityki społecznej. Wręcz przeciwnie: chodzi w nim tu głównie o przeciwdziałanie rosnącej z dnia na dzień biedzie. 1500 zł to kwota, która ma pozwolić każdemu obywatelowi na zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, w tym szczególnie żywnościowych i mieszkaniowych.

MDG nie jest jednak remedium na deficyty w służbie zdrowia, brak instytucjonalnej opieki senioralnej czy niski zasięg opieki żłobkowej. Pomysł wprowadzenia MDG łączy się z przekonaniem, że celem świadczeń pieniężnych wypłacanych przez państwo powinna być przede wszystkim walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Natomiast niezależnie od MDG państwo powinno organizować wysokiej jakości usługi publiczne dla wszystkich obywateli. W czasie epidemii te usługi są szczególnie ważne. Wszak dzisiaj to od jakości służby zdrowia zależy, jak sobie poradzimy sobie z epidemią. Potrzeba też specjalistycznego wsparcia dla osób starszych i schorowanych. Ważny jest profesjonalny sprzęt chroniących pracowników socjalnych i ich pacjentów przed zakażeniem. To wszystko wiąże się z olbrzymimi wydatkami publicznymi, które powinny być zwiększane.

Zachęcamy do lektury tekstu naszego przewodniczącego, Piotra Szumlewicza, który ukazał się na portalu krytykapolityczna.pl: https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/piotr-szumlewicz-minimalny-dochod-gwarantowany/