Po raz kolejny z Unii Europejskiej płyną do nas dobre wzorce dla polskiego rynku pracy. Niestety, Polska znów ociąga się z wdrożeniem pozytywnych rozwiązań.

(…)

Dla pracowników kluczowa jest kwestia zmiany trybu wypowiadania umów o pracę na czas określony. Po znowelizowaniu przepisów konieczne będzie podanie pracownikowi przez pracodawcę uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Obecnie pracodawcy nie mają takiego obowiązku, co sprawia, że przy umowie na czas określony pracownik nie posiada praktycznie żadnej ochrony.

W ten sposób pracownicy mający umowę czasową mogliby przed sądem walczyć o powrót do pracy. Ta zmiana byłaby też istotna dla związków zawodowych, ponieważ po jej wdrożeniu pracodawca byłby zobowiązany do podjęcia konsultacji z nimi w razie rozwiązania umowy okresowej.

Cały tekst można przeczytać tutaj: https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/bezpieczne-zatrudnienie-unia-europejska-work-life-balance/