To był bardzo trudny rok dla ludzi pracy. Rząd prowadzi coraz bardziej antypracowniczą politykę i brutalnie zwalcza niepokorne związki zawodowe. Mimo to udało nam się stworzyć organizację branżową opiekunek, do której należy coraz więcej polskich pracownic opieki w Niemczech. To ważne wydarzenie, ponieważ dotychczas opiekunki nie działały w związkach zawodowych, a ich prawa były łamane na masową skalę. Zdecydowana większość z nich wciąż nie ma umów etatowych, otrzymują wynagrodzenia poniżej niemieckiej płacy minimalnej, pracują w nadgodzinach, za które nie otrzymują dodatkowych pieniędzy, często są ofiarami mobbingu i dyskryminacji. W ciągu ostatnich miesięcy wiele z nich wstąpiło w nasze szeregi, mamy pierwsze sukcesy w walce o ich prawa, a politycy rządu i opozycji w wyniku naszych nacisków zaczęli pracować nad rozwiązaniami, które być może pozwolą na poprawę ich sytuacji.

(…)

Podejście do epidemii koronawirusa pokazało całą nieudolność i brak kompetencji Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządząca od początku pandemii nie miała pomysłu na jakąkolwiek strategię działania. Podejmowane decyzje były i są niespójne, nielogiczne, niebudzące zaufania do państwa. Trudno w tym kontekście się dziwić, że większość obywateli nie wierzy władzy, a wraz z wirusem rozpowszechniają się teorie spiskowe. Rząd wykorzystał też kryzys do potężnego uderzenia w podstawowe prawa pracownicze, a wdrożone przez niego “tarcze” były na wielu obszarach nieskuteczne, przestrzelone i szkodliwe dla setek tysięcy pracowników. Kosztowały dziesiątki miliardów złotych, a doprowadziły między innymi do skokowego spadku płac w wielu zakładach pracy, w tym w PLL LOT, do wynagrodzeń poniżej płacy minimalnej, dalszego uśmieciowienia rynku pracy, obniżki odpraw dla zwalnianych pracowników, zawieszania zakładowych regulaminów płacowych, obniżenia jakości usług publicznych. Zamiast modernizacji gospodarki, wzmocnienia opieki zdrowotnej, poprawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej władza doprowadziła do chaosu i obniżyła jakość stanowionego prawa.

Cały tekst: https://wyborcza.pl/7,75968,26650928,szczepionka-z-ue-i-polski-rzad-nieudacznikow-hity-i-kity-2020.html