1 listopada bieżącego roku powstała Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jej zadaniem będzie analiza postulatów formułowanych podczas protestów i tworzenie na jej podstawie konkretnych rozwiązań programowych. Z radością informujemy, że w Radzie znalazły się dwie osoby z naszego związku: przewodniczący Piotr Szumlewicz i wiceprzewodnicząca naszej Komisji Młodych Nadia Oleszczuk.

Na spotkaniu z udziałem wielu aktywistów, działaczy i ekspertów wyodrębniono kilkanaście obszarów problemowych wraz z hasłowymi kierunkami działań, które zostały wyodrębnione podczas dotychczasowej analizy haseł obecnych na protestach. Są to:
1) prawa kobiet – koniec piekła kobiet
2) prawa osób LGBTQIA+ – LGBT to ludzie, nie ideologia
3) świeckie państwo
4) praworządność – wolne sądy i służby państwowe, nie partyjne
5) państwo – legalne instytucje, prawdziwi RPO i RPD
6) pandemia – walka z katastrofą w ochronie zdrowia i łagodzenie skutków pandemii
7) klimat i prawa zwierząt
8) stop faszyzacji życia publicznego – no pasaran!
9) rynek pracy – niech nie będzie śmieciowy!
10) edukacja – walka z katastrofą w szkolnictwie
11) niepełnosprawność – prawdziwe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
12) media – wolne media/ stop propagandzie
13) nigdy nie będziesz szła sama – wsparcie dla dzieci i młodzieży/ walka z kryzysem w psychiatrii

Są to nazwy robocze pól walki, których dotyczą postulaty osób protestujących – w toku prac Rady mogą ulec zmianie, mogą być inaczej ukształtowane. Nasi członkowie szczególnie aktywnie zaangażują się w działanie w grupie poświęconej odśmieciowieniu rynku pracy. Z dotychczasowych prac Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nad hasłami protestujących wynika, że postulat walki ze śmieciowym zatrudnieniem jest bliski wielu uczestnikom protestów. Jest to również bardzo bliskie nam hasło i postaramy się wnieść profesjonalny wkład w pracę Rady na tym obszarze.