Czas wzmocnić rolę związków zawodowych i zadbać o przestrzeganie prawa na rynku pracy! Piotr Szumlewicz rozmawia z liderem Kongresy Polskiego Biznesu, Romanem Łazarskim, wspierającym też Nową Nadzieję Sławomira Mentzena.