30 stycznia bieżącego roku nasz lider, Piotr Szumlewicz przyjechał do Wągrowca, by się spotkać z przedstawicielami zrzeszonego u nas Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych “Wspólna Energia”. Wspólna Energia niedawno wstąpiła nasze szeregi i skupia kilkudziesięciu pracowników urzędu miasta Wągrowiec oraz instytucji działających dla miasta.

Podczas wizyty w Wągrowcu, Piotr Szumlewicz wziął udział w sesji Rady Miasta, na której przedstawił pomysły Związkowej Alternatywy odnośnie pracowników samorządów. Nasz lider mówił o potrzebie radykalnego zwiększenia subwencji na samorządy, ustanowienia płacy minimalnej w sektorze publicznym na poziomie ustawowego minimalnego wynagrodzenia powiększonego o 20% oraz wypłacania pracowników samorządów nadgodzin na tych samych zasadach, które przewiduje Kodeks Pracy. Szumlewicz zaproponował też Radzie Miasta, by podniosła pensje wszystkim pracownikom Wągrowca o dodatkowe 10%, tak aby mieli podwyżki w tej samej wysokości, jakie zostały przewidziane w budżecie kraju dla pracowników państwowych.

Na zdjęciu Piotr Szumlewicz, przewodniczący “Wspólnej Energii”, Wojciech Cibail i wiceprzewodniczący Michał Piaskiewicz.

Tutaj można obejrzeć wystąpienie Piotra Szumlewicza (od 1.36.30 do końca): https://www.wagrowiec.eu/pl/dla-mieszkanca/samorzad/transmisja-sesji-rm