W imieniu działającego w naszych szeregach Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej przesłaliśmy do premiera, Mateusza Morawieckiego skargę na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego. Przedmiotem pisma jest tzw. opłata reprograficzna (opłaty od urządzeń i nośników służących do wykorzystywania utworów muzycznych) i brak wdrożenia regulacji w tej sprawie.