Poinformowaliśmy Radę Nadzorczą ZUS o bezprawnych, autorytarnych działaniach prezes Zakładu, Gertrudy Uścińskiej.