Dziś wysłaliśmy pismo do nowego Szefa KAS, Bartosz Zbaraszczuka informujące o naszej akcji “Aż poleje się krew!”, która odbędzie się 2 czerwca. Brak reakcji rządu na nasze żądania będzie skutkował zaostrzeniem działań protestacyjnych.