Popieramy obowiązek informowania o wysokości wynagrodzeń we wszystkich ofertach pracy. Pracownik jest słabszą stroną stosunku pracy i brak jawności sprzyja pracodawcy. Ponadto wysokość wynagrodzenia to kluczowa informacja dla pracownika, która powinna być mu znana przed rozmową o pracę – mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

(…)

Związkowa Alternatywa stoi na stanowisku, zgodnie z którym jawne wynagrodzenia nie tylko są dobrym rozwiązaniem, ale warto je wprowadzić we wszystkich firmach. – Jesteśmy zwolennikami dalej idących rozwiązań niż sugeruje Komisja Europejska. Mianowicie popieramy pełną jawność płac w całej gospodarce. Dzięki jawności poprawiłaby się jakość dialogu w zakładach pracy, wzrosłoby wzajemne zaufanie między pracownikami i pracodawcami. Jawność pozwoliłaby też na eliminację patologicznych sytuacji, gdy w czasie kryzysu firma obniża pracownikom pensje, a w tym samym czasie zarządy otrzymują milionowe premie – podsumowuje Piotr Szumlewicz.

Cały materiał na temat jawności płac i jawności wynagrodzeń w ofertach pracy znajduje się tutaj: https://strefabiznesu.pl/jawnosc-wynagrodzen-w-ofertach-pracy-czy-podawanie-stawek-bedzie-obowiazkowe/ar/c10-15581903