Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa wyraża pełne poparcie dla Związku Zawodowego Pracowników Agencji Ruchu Lotniczego w jego walce z patologiami, które coraz częściej mają miejsce w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W PAŻP trwa mobbing wobec pracowników, a pracodawca odmawia zarówno podjęcia działań na rzecz walki z nagannymi zjawiskami, jak i nawet odpowiedzi na pisma kierowane do niego przez związkowców. W firmie od wielu lat działała niezależna komisja antymobbingowa, jednak zarząd PAŻP postanowił uzyskać kontrolę nad tym dotychczas wybieranym w bezpośrednich wyborach organem, być może z uwagi na przyjęcie przez komisję antymobbingową do rozpatrzenia spraw kolejnych dwóch pracownic. Pełniący obowiązki prezesa PAŻP, Janusz Janiszewski dokonał zwolnienia obydwu pracownic, w tym jednej z nich wręczył wypowiedzenie tuż po przesłuchaniu jej przez komisję antymobbingową. W ten sposób prezes uniemożliwił przeprowadzenie postępowania antymobbingowego przez Komisję. To naganne postępowanie, godzące w osobę, która tuż przedtem, podczas przesłuchania przed komisją, musiała wrócić do traumatycznych wydarzeń, które uznała za mobbing. Dalsze działania p.o. prezesa PAŻP nie tylko nie przeciwdziałają mobbingowi, ale wręcz go podtrzymują. Okazało się, że komisja antymobbingowa została wykorzystana jako pułapka wobec pracowników, skarżących się na działania zwierzchników.

Warto podkreślić, że jedną z osób, wobec których pojawiły się zarzuty o mobbing, jest ponownie zatrudniona w PAŻP, obecna wiceprezes firmy, Ewa Suchora-Natkaniec, która po zwolnieniu z PAŻP przez poprzedniego prezesa, pracowała w Ministerstwie Infrastruktury.

ZZ PARL wielokrotnie zwracał się do przedstawicieli rządu, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, z prośbą o interwencję. Niestety doniesienia o nagannych praktykach, w tym mobbingu w PAŻP, były i nadal są lekceważone, co rodzi podejrzenie, że władze państwowe celowo ukrywają patologie, broniąc osób, które łamią prawo pracy. Dotyczy to też pełniącego obowiązki prezesa firmy, Janusza Janiszewskiego, który został powołany na stanowisko bezpośrednio przez premiera.

W swoich odpowiedziach na pisma związkowców wiceminister infrastruktury, Mikołaj Wild wskazywał, że przestrzeganie prawa pracy w firmie nie leży w gestii rządu, a gdy wreszcie zlecił kontrolę, nie dotyczyła ona antypracowniczych działań zarządu przedsiębiorstwa, lecz jakości funkcjonowania komisji antymobbingowej. To bulwersujący przykład dezercji państwa z jego podstawowych obowiązków. Wszak to rząd sprawuje bezpośrednio nadzór nad firmą i odpowiada za to, co się w niej dzieje. Pomimo, że praca w PAŻP wymaga koncentracji i spokoju, to coraz częstsze praktyki mobbingowe utrudniają pracownikom profesjonalne wykonywanie obowiązków. Stosowanie mobbingu w branży lotniczej jest działaniem tak na szkodę pracowników, jak i samej firmy, ale w ostatecznym rozrachunku, działaniem godzącym w odbiorców usług lotniczych świadczonych przez PAŻP.

Sprzeciw wobec mobbingu  i dyskryminacji jest jednym z kluczowych celów programowych Związkowej Alternatywy. Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań zarządu PAŻP i deklarujemy pełne wsparcie dla mobbingowanych pracowników firmy. Nie godzimy się na lekceważenie przez wysokich urzędników państwowych nagannych praktyk stosowanych wobec pracowników PAŻP i w razie braku interwencji rządu, podejmiemy stanowcze działania solidarnościowe w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym Pracowników Agencji Ruchu Lotniczego.