Zrzeszony w Związkowej Alternatywie Związek Zawodowy Pracowników TVN przedstawił swoje postulaty zarządowi firmy.

1. Związek postuluje do Zarządu TVN o podwyżki płac dla wszystkich pracowników i współpracowników w wysokości średniej inflacji za ostatnie 12 miesięcy. Ostatnie podwyżki płac (średnio 3% w 2022 i 8% w 2023) przy oficjalnej kilkunastoprocentowej, a rzeczywistej kilkudziesięcioprocentowej inflacji w latach 2022-23 spowodowały, że realne płace pracowników zmalały drastycznie. Dlatego Związek postuluje podwyżki będące wyrównaniem inflacji, aby płace pracowników TVN pozostawały na tym samym poziomie realnym. To dzięki pracy wszystkich pracowników firma wypracowała duży zysk.

2. Związek postuluje do Zarządu TVN o zaproponowanie wszystkim pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie (tzw. śmieciówki) umów o pracę. Wnioskujemy o zamianę umów „śmieciowych” na umowy o pracę wszystkim współpracownikom, którzy wyrażą taką chęć.

3. Związek wnioskuje do Zarządu TVN o zagwarantowanie pracownikom w umowach o pracę średnio 22 dyżurów miesięcznie (z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy) dla umów mających zmienną część honoracyjną (zależną od ilości dyżurów). Obecnie pracownicy mogą nawet zarabiać 1/3 mniej gdy firma nie znajdzie dla nich zadań, jednocześnie uniemożliwiając im wykonywania innej pracy narzucając zakaz konkurencji.

Jednocześnie związek zwrócił się z wnioskiem o spotkanie z zarządem firmy.