Kilka dni temu powstała nasza organizacja zakładowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Związek od początku swojego istnienia podkreśla, że w ZUS-ie ma miejsce wzrost zakresu obowiązków pracowników bez wzrostu wynagrodzeń, nepotyzm, kolesiostwo, lekceważenie procedur BHP, brak transparentnych konkursów i drogi awansu zawodowego. Nasi związkowcy są zdeterminowani, by stanowczo wyrażać swoje niezadowolenie, wyrażając też gotowość do strajku. Jednocześnie nasz związek bardzo krytycznie odnosi się do największych organizacji związkowych działających w ZUS-ie, należących do OPZZ i Solidarności. Poniżej postulaty związku przygotowane przez naszą zakładową przewodniczącą, Ilonę Garczyńską.

1. Traktowanie pracownika i jego pracy z szacunkiem i godnością!

2. Podwyższenie pensji o 1000 zł netto.

3. Przywrócenie stażowego.

4. Podniesienie nagród kwartalnych do minimum 1000zł netto.

5. Zniesienie niesprawiedliwej oceny, w której zwykły pracownik z założenia nie może dostać najwyższej oceny.

6. Jasny system awansów i podwyżek.

7. Jasny system nagród.

8. Oszacowanie faktycznego obciążenia stanowisk pracy.

9. Dla osób niepełnosprawnych przystosowanie stanowisk pracy. Pomimo krótszego dnia pracy, zakres obowiązków jest obecnie taki sam jak dla pełnych 8 godzin.

10. Półroczny (płatny) urlop dla poratowania zdrowia dla pracowników SOK i COT.

11. Trzymiesięczny urlop dla poratowania zdrowia dla pozostałych pracowników.

12. Ujednolicenie procedur dla wszystkich jednostek.

13. Utworzenie wydziału prawniczego, który będzie interpretował przepisy jednakowo dla wszystkich oddziałów oraz przekazywanie powstałych, jasnych interpretacji do wszystkich oddziałów i inspektoratów w jednakowym czasie.

14. Likwidacja statystyk. Nie produkujemy. Jesteśmy zakładem usługowym.

15. Likwidacja przymusowych nadgodzin.

16. Zatrudnienie większej liczby pracowników.

17. Poprawienie aplikacji i ograniczenie ich liczby.

18. Współpraca z pracownikami niższych szczebli przy projektowaniu zmian aplikacji, procedur itd.

19. Szybsze reakcje na potrzeby pracowników, szczególnie w kwestii wyposażenia stanowiska pracy.

20. Szkolenia nowo zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia dla osób szkolących.

21. Merytoryczne szkolenia z trenerem posiadającym wiedzę.

22. Przekazywanie do Centrali prawdziwych danych o wykonanej pracy przez pracownika, a nie zawyżonych.