Rozwijamy się! Dziś powstał nasz związek zawodowy w polskim oddziale firmy Sii. Przewodniczącym związku został Krystian Kosowski.

Sii to duża firma sektora IT, która zatrudnia w Polsce około 6500 pracowników.