Rozwijamy się! W dniu dzisiejszym powstał Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa Pracowników Cywilnych Policji. Jest to organizacja ogólnopolska, skupiająca pracowników cywilnych policji z całego kraju.

Nowy związek domaga się zdecydowanej podwyżki płac dla pracowników cywilnych policji – zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych o co najmniej 1000 zł miesięcznie. Związkowcy krytycznie oceniają też zastępowanie podwyżek pensji uznaniowymi dodatkami. Te ostatnie skłócają pracowników i zwiększają nierówności między pracownikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach.

W najbliższych tygodniach nasz związek pracowników cywilnych policji wejdzie w spory zbiorowe, których głównym przedmiotem będą roszczenia płacowe.

Przewodniczącym związku został wybrany Robert Kalicki, a wiceprzewodniczącymi Piotr Samojkowicz i Grzegorz Woźniak.