Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa krytycznie ocenia propozycję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którą wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. miałaby wzrosnąć z 2250 zł do 2450 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej z 14,70 zł do 16 zł brutto.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z błyskawicznym wzrostem cen żywności, który najbardziej uderza w osoby o niskich dochodach. Niedawno Główny Urząd Statystyczny przedstawił też dane, z których wynika, że w ubiegłym roku nastąpił znaczny wzrost liczby osób pracujących żyjących w skrajnym ubóstwie.

Jednocześnie rząd chwali się szybkim wzrostem PKB i niskim poziomem bezrobocia. W tej sytuacji uważamy, że władze publiczne powinny podjąć pilne działania na rzecz podniesienia dochodów osób będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Jednym z instrumentów poprawy warunków życia osób ubogich jest zaś właśnie wzrost płacy minimalnej.

Dlatego postulujemy znaczny wzrost najniższej płacy w przyszłym roku. Naszym zdaniem minimalne wynagrodzenie powinno wynosić co najmniej 50% płacy średniej. Rząd przewiduje, że w przyszłym roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 5227 zł brutto, a zatem 50% tej kwoty to 2613,5 zł. Proponujemy, aby kwotę tę zaokrąglić do 2620 zł, czyli podnieść płacę minimalną o 370 zł. Jednocześnie uważamy, że minimalna stawka godzinowa w 2020 roku powinna wynosić 17 zł brutto.