Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podjęła dziś decyzję o przeprowadzeniu referendum strajkowego, które rozpocznie się 4 lipca bieżącego roku i będzie trwało do 17 lipca włącznie.

Przedmiotem referendum będą nasze postulaty zawarte w sporze zbiorowym, czyli:
– podniesienie wynagrodzeń zasadniczych pracowników o 60% zł brutto na etat- przywrócenie dodatku stażowego w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych- zakończenie systemu premiowania i powrót do systemu nagród

Zwalniając dyscyplinarnie liderkę naszego związku, Ilonę Garczyńską, ZUS zamknął etap rozmów i uniemożliwił prowadzenie jakichkolwiek mediacji.

Jednocześnie ZUS odrzucił nasz wniosek o przekazanie nam kontaktów do wszystkich pracowników Zakładu w celu przeprowadzenia referendum, czym po raz kolejny złamał ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W sprawie nielegalnych działań Zakładu będziemy zgłaszać wnioski do sądu i prokuratury. Natomiast, uwzględniając niedawną decyzję sądu w Świdnicy o zakazie akcji strajkowej do 3 lipca, postanowiliśmy zrobić wszystko, by przeprowadzić referendum. Referendum będzie przeprowadzone online.