W dniu dzisiejszym przesłaliśmy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych skargę przeciwko Telewizji Polskiej odnośnie niezgodnego z przepisami zatrudniania pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Wnioskujemy o kontrolę w tej sprawie, zamianę kontraktów cywilnoprawnych na etaty i zapłatę zaległych składek przez TVP oraz spółki od niej zależne.

W ten sposób postanowiliśmy pomóc Panu Premierowi w walce z umowami śmieciowymi. Liczymy, że w firmie nadzorowanej bezpośrednio przez rząd wkrótce znikną umowy niestandardowe, tym bardziej, że TVP otwarcie chwali Polski Ład, w którym czytamy o ich likwidacji.