W związku z tym, że prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska napisała nam, że sytuacja finansowa miasta jest bardzo ciężka, przesłaliśmy zapytanie w ramach informacji publicznej o zarobki władz miasta oraz prezesa Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Skoro sytuacja miasta jest ciężka, to rozumiemy, że wynagrodzenia jego władz są skromne.