28 września rusza nasze referendum strajkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych! Przedmiotem referendum będą nasze postulaty zawarte w sporze zbiorowym, czyli: podniesienie wynagrodzeń zasadniczych pracowników o 60% na etat, przywrócenie dodatku stażowego w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zakończenie systemu premiowania i powrót do systemu nagród. Poniżej regulamin referendum.