27 września bieżącego roku Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg Remontowiec przekazał zarządowi Związkowej Alternatywy pismo, w którym poinformował o przystąpieniu do naszej centrali. Witamy na pokładzie!

Decyzję o przystąpieniu do Związkowej Alternatywy przekazała przewodnicząca związku, Maria Połońska.

Remontowiec to reprezentatywny związek zawodowy, który od lat aktywnie walczy o prawa pracownicze w warszawskim zakładzie remontów i konserwacji dróg.