18 kwietnia bieżącego roku ruszyło referendum strajkowe w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji! Referendum potrwa do 30 kwietnia, a jego organizatorem jest zrzeszony u nas Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług. Nasi związkowcy mają dość niskich płac i braku szacunku dla pracowników! W referendum strajkowym są dwa postulaty: podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 600 zł (czyli w bieżącym roku o 1200 zł) i wprowadzenia dodatku stażowego. Referendum będzie ważne, jeśli co najmniej połowa pracowników weźmie udział w referendum, a z nich większość opowie się za strajkiem. Prezes firmy, Marek Misztal robił wszystko, aby utrudnić organizację referendum. W ostatnich dniach wysyłał do liderów związkowych pisma, w których próbował ich zastraszyć, a ponadto odmówił wydania listy pracowników, czym złamał ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Mimo to nasz związek podjął decyzję o rozpoczęciu referendum. Jeśli referendum zakończy się sukcesem, związek ogłosi akcję strajkową. Jednocześnie wciąż liczymy, że władze miejskie zaangażują się w sprawę i wymuszą na prezesie poprawę warunków pracy w EPWiK.