Jesteśmy oburzeni decyzją Sejmu, który odrzucił senacką poprawkę zakładającą podniesienie zasiłku dla bezrobotnych. Rząd traktuje wsparcie dla osób pozbawionych pracy jako element gry w wyborach prezydenckich i całkowicie lekceważy obywateli, którzy tracą pracę. W ten sposób osoby najuboższe, najbardziej potrzebujące wsparcia, są tego wsparcia pozbawione.

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa proponuje wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego wysokości 1500 zł dla osób, których miesięczne dochody są niższe od tej kwoty. Świadczenie dotyczyłoby tak osób całkowicie pozbawionych dochodu, jak i tych, których dochody spadły do kwoty poniżej progu. Gdyby więc ktoś w kwietniu zarobił 500 zł, w maju otrzymałby od państwa 1000 zł. Gdyby dana osoba straciła wszelkie dochody, otrzymałaby 1500 zł. W ten sposób pomoc trafiłaby do osób najuboższych i objęła też tych obywateli, którzy mieli bardzo niskie dochody również przed kryzysem. Wprowadzenie świadczenia oznaczałoby też podniesienie minimalnej renty i emerytury do 1500 zł netto.