Przy szacunkach dotyczących liczby pasażerów transportu lotniczego, rząd nie uwzględnia kilku kluczowych wskaźników: wojny, inflacji, zmian podejścia do transportu lotniczego w związku z emisją CO2, wzrostu skali pracy zdalnej. Przy ich uwzględnieniu mogłoby się okazać, że Centralny Port Komunikacyjny jest projektem zbędnym. Piotr Szumlewicz w ramach współpracy z Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca wysyła kolejne zapytania do Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej.