Sąd karny pierwszej instancji uznał prezesa Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu, Michała Jaczyńskiego za winnego złamania prawa przy zwolnieniu dyscyplinarnym naszego zakładowego lidera, Dariusza Pawelczaka. Jednocześnie sąd nałożył na prezesa grzywnę w wysokości 3 tys. zł. To nasze zwycięstwo, ale też kompromitacja prezesa i władz miasta, które sprawują nadzór nad firmą.