Kompromitacja prawników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej. Sąd odrzuca wniosek ZUS o to, by przed audycjami Piotra Szumlewicza w Resecie Obywatelskim pojawiły się plansze informujące o możliwości naruszenia dóbr osobistych ZUS przez naszego przewodniczącego. Sąd uznaje wniosek ZUS za sprzeczny z prawem i niemożliwy do spełnienia. Poniżej fragment uzasadnienia.