Kolejne sądowe zwycięstwo! Wydział karny Sądu Rejonowego w Warszawie uwzględnił zażalenie naszego przewodniczącego w Sii Polska, Krystiana Kosowskiego i uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania odnośnie utrudniania działalności związkowej oraz dyskryminowania naszego zakładowego lidera! Prokuratura ponownie ma się zająć sprawą!