Zrzeszeni w Związkowej Alternatywie pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego przedstawili siedem postulatów, których realizacji domagają się od ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Poniżej ich treść.

1) Uściślenie i ujednolicenie wytycznych obsługi zgłoszeń. Aktualnie obowiązujące wytyczne w wielu wypadkach nie dookreślają, jak operator powinien postąpić w danej sytuacji, pozostawiając to jego interpretacji i decyzji. Z drugiej strony poszczególne Centra Powiadamiania Ratunkowego różnią się między sobą odnośnie tego, jak obsługiwać pewne typy zgłoszeń. Dlatego uważamy, że nim operatorzy zaczną być w sposób wiążący oceniani według nowych regulacji, procedury obsługi zgłoszeń muszą zostać ujednolicone i uściślone.

2) Organizacja czasu pracy operatorów nie jest dostosowana do stresogenności i zmianowego trybu ich pracy. Sposób, w jaki aktualnie zorganizowany jest czas pracy operatorów, w krótkiej perspektywie może prowadzić do błędów w obsłudze poszczególnych zgłoszeń, zaś w dłuższej do wypalenia zawodowego, którego syndromy można zaobserwować już u dłużej pracujących operatorów.

3) Z tych samych względów Operatorom powinien zostać wydłużony urlop wypoczynkowy.

4) Płaca operatorów powinna odpowiadać zasadniczej roli, jaką pełnią oni w systemie powiadamiania ratunkowego. Od początku istnienia Centrów Powiadamiania Ratunkowego są oni nieadekwatnie opłacaną grupą zawodową, co przekłada się na chroniczne braki kadrowe. Dlatego domagamy się podwyżki płac o 20%.

5) W miejsce sztywnego określenia liczby operatorów na cały kraj w przepisach prawnych, powinien być wprowadzony mechanizm uzupełniania kadr i delokalizacji połączeń, który zapewniłby sprawne i bieżące odciążanie Centrów obarczonych ponadnormatywną liczbą zgłoszeń.

6) System oceniania pracy operatorów powinien być bardziej przejrzysty. Kryterium ilościowe w ocenie ich pracy powinno być ograniczone, aby nie uniemożliwiało ono operatorom traktowania poszczególnych zgłoszeń w sposób indywidualny. Przedstawiciele operatorów powinni być także włączeni do systemu oceniania.

7) Powinno się zapewnić operatorom możliwość większego wpływu na decyzje dotyczące organizacji ich pracy.