W ramach informacji publicznej Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych otrzymała informacje, jaka była suma wynagrodzeń dla etatowych działaczy związkowców w ZUS od października ubiegłego roku do lutego bieżącego roku. Z danych przesłanych przez ZUS wynika, że takich etatów było 15 (nasz związek nie miał żadnego etatu). Przysługują one największym związkom zawodowym, czyli przede wszystkich Solidarności, OPZZ (Związek Zawodowy Pracowników ZUS) i Forum Związków Zawodowych (Niezależni).

Z danych przesłanych przez ZUS wynika, że łączne wynagrodzenia etatowych związkowców były o wiele wyższe niż zdecydowanej większości pracowników. Szczególnie bulwersują dane z grudnia, gdy liderzy związkowi otrzymali średnio po 30 tys. zł na osobę! To kwoty niewyobrażalne dla zdecydowanej większości pracowników Zakładu. Trudno w tym kontekście się dziwić, że zakładowy OPZZ czy Solidarność wręcz zniechęcają pracowników do protestów i kontestują działania Związkowej Alternatywy. Po prostu są w porozumieniu z pracodawcą. Niestety ZUS nie odpowiedział na pytanie, z jakiego powodu liderzy związkowi otrzymali aż tak wysokie wynagrodzenia. W tym kontekście tym bardziej zachęcamy pracowników ZUS do działania w naszych szeregach i zaangażowania w akcje protestacyjne.