18 stycznia bieżącego roku wysłaliśmy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 35 ustawy o związkach zawodowych, polegającego na utrudnianiu działalności związkowej i dyskryminowaniu za działalność związkową przez prezesa Sii Polska, Gregoire Nitot i prokurenta firmy, szefa działu prawnego, Sebastiana Myszczyńskiego. Nie będzie naszej zgody na prześladowanie niezależnych związków zawodowych!