Poinformowaliśmy Państwową Inspekcję Pracy o patologiach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o interwencję.