Zdecydowanie sprzeciwiamy się próbom zastraszenia mediów przez obóz rządzący. Z oburzeniem obserwujemy kolejne wrogie działania policji wobec dziennikarzy i fotoreporterów, w tym używanie wobec nich środków przymusu bezpośredniego. 

Media niezależne od władzy są jednym z fundamentów demokracji, a ich obecność jest szczególnie istotna podczas wydarzeń, które rodzą duże emocje społeczne i są ważne dla znacznej części społeczeństwa. Sprzeciw wobec zaostrzenia ustawy aborcyjnej to masowy zryw setek tysięcy Polaków i Polek. Niezależnie od stanowiska w tej sprawie, społeczeństwo ma prawo czerpać wiedzę na temat protestów z wielu źródeł. Przedstawiciele mediów po to są na manifestacjach, również tych uznawanych przez władzę za nielegalne, by przekazywać rzetelne informacje i nagłaśniać ewentualne nieprawidłowości. Nie mogą obawiać się agresji ze strony organów ścigania.  

W związku z powyższym domagamy się natychmiastowego zaprzestania represyjnych działań wobec dziennikarzy i fotoreporterów, którzy wykonują swoje obowiązki podczas protestów. Zamiast zastraszać przedstawicieli mediów, policja powinna wspierać ich ciężką, odpowiedzialną pracę.