Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na nasz list dotyczący sytuacji polskich opiekunek w Niemczech. Pytaliśmy w nim o jasną wykładnię nowych przepisów niedawno przyjętych przez Sejm. MRPiPS w obszernym piśmie przekonuje nas, że nowa ustawa zmusza agencje do oferowania opiekunkom warunków pracy takich samych jak pracownikom niemieckim. Wciąż jednak nie ma precyzyjnych przepisów, które pozwalałyby na natychmiastowe zniesienie umów niestandardowych i podniesienie płac. Rząd niewielką wagę też przywiązuje do instrumentów, które pozwoliłyby na respektowanie nowych przepisów. Najbliższe tygodnie pokażą, na ile warunki pracy polskich opiekunek poprawiły się.