Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT z prezesem Rafałem Milczarskim na czele kontynuuje swoją antypracowniczą politykę. Władze firmy wręczyły naganę członkini zrzeszonego u nas Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, Agacie Andrzejkowicz. Powodem kary był występ działaczki związkowej w programie Piotra Szumlewicza w Resecie Obywatelskim. 30 czerwca bieżącego roku Andrzejkowicz mówiła o niskich płacach, promowaniu umów śmieciowych, pogarszaniu się warunków pracy u narodowego przewoźnika.

Nagana dla Andrzejkowicz to kolejny element skrajnie antypracowniczych działań zarządu PLL LOT. Od wielu miesięcy PiS-owski prezes firmy brutalnie zwalcza niezależne działaczki związkowe, próbując je zastraszyć i zamknąć im usta.

Związkowa Alternatywa wyrażą pełną solidarność z Agatą Andrzejkowicz i Związkiem Zawodowym Personelu Pokładowego i Lotniczego. Domagamy się przestrzegania konstytucyjnie gwarantowanej wolności słowa i wolności działania związków zawodowych, a co się z tym wiąże, natychmiastowego wycofania nagany wobec naszej działaczki. Jednocześnie apelujemy do rządu o dymisję prezesa Rafała Milczarskiego, który łamie polskie prawo i niszczy wizerunek narodowego przewoźnika.

Nagranie z udziałem Agaty Andrzejkowicz można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=tokDJYckvMU