Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej zarabiają tak mało, że są zmuszani do dorabiania sobie po godzinach. Dlatego coraz więcej urzędników wysyła pisma do swoich zwierzchników z prośbą o zgodę na dodatkową pracę, np. w handlu czy gastronomii. Dzieje się tak, gdyż zgodnie z art. 80 ustawy o służby cywilnej “Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej”. Innymi słowy nie dość, że pracownicy skarbówki otrzymują bardzo niskie wynagrodzenia, to muszą występować o zgodę, by móc podejmować się dodatkowych prac.

Z naszej wiedzy wynika, że zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca odmawia urzędnikowi zgody na podjęcie dodatkowej pracy. Poniżej odmowa zgody na pracę urzędnika KAS w pizzerii. Pracodawca argumentuje, że dorabianie przez urzędnika w gastronomii podważa zaufanie do służby cywilnej i ma negatywny wpływ na wizerunek państwa. To nie tylko dowód jak zła jest sytuacja pracowników skarbówki, ale też wyraz pogardy kierownika placówki wobec pracy w gastronomii.