Zachęcamy do lektury tekstu “Związki zawodowe wciąż są filarami dwóch obozów politycznych” na portalu faktyianalizy.pl. Autor przedstawia krytyczną diagnozę polskiego ruchu związkowego, a zarazem podkreśla, że Związkowa Alternatywa jest ruchem odnowy związków zawodowych w Polsce. Poniżej fragmenty tekstu, a cały można przeczytać tutaj:
https://faktyianalizy.info/zwiazki-zawodowe-wciaz-sa-filarami-dwoch-obozow-politycznych

Główne centrale związkowe stały się filarami dwóch obozów politycznych, tracąc na pluralizmie i wiarygodności w oczach swoich członków. Pracownicy widzieli, że związki zawodowe, zamiast walczyć o ich prawa, coraz bardziej służyły interesom partii politycznych, co podważało ich zdolność do skutecznej obrony praw pracowniczych.
(…)
Szumlewicz podkreśla, że związki zawodowe powinny być ruchem na rzecz pracowników, a nie sposobem na ochronę liderów związkowych. Model funkcjonowania „Związkowej Alternatywy” wydaje się przynosić efekty. Mimo trudnych początków, spowodowanych pandemią koronawirusa, rozwój związku był dynamiczny i stabilny.

W 2022 roku nastąpił znaczny przyrost liczby członków. Obecnie związek liczy około 10 tysięcy członków, z czego 7 tysięcy dołączyło w ciągu ostatnich dwóch lat. „Związkowa Alternatywa” wyróżnia się dużą liczebnością w Urzędach Skarbowych oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnich miesiącach do związku przystępuje coraz więcej pracowników samorządów.