Tym razem w programie “Czas na związki” Piotr Szumlewicz i Ilona Garczyńska mówili o patologiach w funkcjonowaniu dużych central związkowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym szczególnie o Związku Zawodowym Pracowników ZUS.