Tym razem w programie “Czas na związki” Ilona Garczyńska mówiła o najbliższych planach Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.