Tym razem w programie Czas na związki liderka Związkowej Alternatywy w ZUS, Ilona Garczyńska (1:15) opowiadała o tym, za co ją pozwał pracodawca, a przewodnicząca Związkowej Alternatywy w skarbówce, Agata Jagodzińska (1:01:52) mówiła o nowej uchwale modernizacyjnej i potrzebie zmian w całej służbie cywilnej.