W związku z tym, że w ostatnich tygodniach bardzo wiele się dzieje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, regularnym gościem programu Piotra Szumlewicza Czas na związki jest liderka Związkowej Alternatywy w ZUS, Ilona Garczyńska.

8 czerwca Garczyńska mówiła o planowanym strajku w ZUS, a Piotr Bocianowski o różnych przyczynach zwolnień dyscyplinarnych.

15 czerwca Szumlewicz rozmawiał z Garczyńską między innymi o groźbach procesowych ze strony władz ZUS-u.