Tym razem w programie Czas na związki Piotr Szumlewicz mówił o upadku NSZZ Solidarność, antypracowniczych działaniach w skarbówce oraz dziwnej polityce finansowej władz miejskich odnośnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.