Rząd w ustawę o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej wpisuje możliwość radykalnego wydłużenia pracy pracowników Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Ustawa dopuszcza dyżury po 16 godzin dziennie, czyli niezgodnie z Kodeksem pracy! Jest to więc pogwałcenie podstawowych praw pracowniczych. W ustawie „sytuacji zwiększenia lub przewidywanego zwiększenia natężenia ruchu alarmowego” nadaje się rangę konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego, pozwalającego ograniczać prawa obywateli. W praktyce oznacza to, że kierownicy Centrów Powiadamiania Ratunkowego będą mogli swobodnie wydłużać czas pracy operatorów telefonu 112, pomijając dopuszczalne kodeksowo dzienne i tygodniowe limity czasu pracy. Naszym zdaniem jest to rozwiązanie szkodliwe i niebezpieczne tak dla pracowników CPR, którzy będą przemęczeni i zestresowani, jak też dla całego społeczeństwa. W ustawie pojawiają się też inne rozwiązania pozwalające na wydłużenie czasu pracy w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Nie zgadzamy się na ten kierunek zmian. Uważamy, że zamiast wydłużać czas pracy pracowników CPR, rząd powinien podnieść im wynagrodzenia i zwiększyć zatrudnienie w zawodzie.

Poniżej nasza krytyczna ocena ustawy przesłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.